Voucher

AW.jpg

Definicja

 • Sprzedający – Horse Rehab Institute.

 • Voucher – bon upominkowy, uprawniający Użytkownika do realizacji usług świadczonych w Horse Rehab Institute.

 • Kupujący – osoba fizyczna, która otrzymuje od Sprzedającego Voucher po zrealizowaniu płatności określonej w niniejszym Regulaminie.

 • Użytkownik – każdorazowy posiadacz Vouchera.

Warunki ogólne

 • Voucher upominkowy może być realizowany wyłącznie na usługi oferowane przez Horse Rehab Institute. W ramach vouchera realizowane są zabiegi masażu, fizykoterapii, kinezyterapii oraz kontrola dopasowania siodła i doradztwo żywieniowe.

 • Przed wykonaniem usługi, Użytkownik przedstawia fizjoterapeucie Voucher uprawniający go do skorzystania z usługi. Nieokazanie Vouchera skutkuje odmową wykonania zabiegu.

 • Każdy voucher posiada: unikalny numer, wartość nominalną oraz termin ważności.

 • Kupujący zobowiązuje się do zapłaty za Voucher w kwocie równej wartości nominalnej Vouchera.

 • Voucher można zakupić bezpośrednio w Horse Rehab Institute bądź zamówić drogą mailową (k.hetmaniuk@gmail.com).

 • Kupujący w chwili zakupu vouchera otrzymuje dowód wpłaty.

 • Voucher nie podlega zwrotowi lub wymianie na gotówkę.

 • Kupującemu oraz Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Sprzedającego z tytułu utraty, kradzieży, zniszczenia Vouchera czy utraty jego ważności.

 • Opłata za przesłanie vouchera Pocztą Polską wynosi 5 PLN. Po uregulowaniu całkowitej płatności voucher zostanie przesłany listem poleconym na wskazany adres.

 • Voucher upoważnia do zakupu usług w cenie wyższej niż wartość vouchera, pod warunkiem dopłaty różnicy.

 • Voucher nie obejmuje kosztów dojazdu do Użytkownika.

 • Użytkownik przed realizacją Vouchera jest zobowiązany do rezerwacji terminu wizyty fizjoterapeuty (tel. 728 38 38 36, k.hetmaniuk@gmail.com).

 • Voucher nie dotyczy zabiegów objętych promocją. Promocje nie łączą się.

 • Voucher pokreślony, przerobiony, zniszczony lub w inny sposób naruszony w stopniu, iż staje się on nieczytelny i uniemożliwia weryfikacje jego autentyczności, nie będzie honorowany.

 • Odwołanie umówionej wizyty musi nastąpić co najmniej 2 dni przed jej terminem.
  W przypadku nieodwołania wizyty, voucher przepada.

 • Kupujący/Użytkownik wraz z otrzymaniem Vouchera oświadcza, że zapoznał się  z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się do przestrzegania jego zapisów.

 • Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej pod adresem https://www.facebook.com/hri24

 • Horse Rehab Institute zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia przez Horse Rehab Institute, po udostępnieniu zmienionego Regulamin.

Dowiedz się więcej